ขอเชิญร่วมทำบุญวันอัฐมีบูชา 26 พ.ค. 2562

วันอัฐมีบูชา, วันคล้ายวันถวายพระเพลิง, ฟังเทศน์, เวียนเทียน, ปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ถวายภัตตาหาร, ทำบุญ, ตักบาตร, ป้าย, ป้ายไวนิล, ดอกบัว,