fbpx

ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน,

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
ในการนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเสาเข็มและเป็นเจ้าภาพส่วนอื่นๆ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์ ผลบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงอภิบาลให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ.

ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน,

ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ความคืบหน้า, ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ลงเสาเข็ม, เทปูนลงเสาเข็ม, เสาเข็ม, เทปูน,

สามารถร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ที่

ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ร่วมทำบุญ, ทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรม, ใบโพธิ์, ศาลาปฏิบัติธรรม,