fbpx

เจ้าจอมมารดาเที่ยง

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คุณปรีชา-หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชั …

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เ …

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง Read More »