ขอเชิญร่วมงาน “วันบูรพาจารย์” ประจำปี 2563

วันบูรพาจารย์, ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี, ทำบุญ, ทำบุญวันบูรพาจารย์, ผ้าไตร, ไตรจีวร, ป้าย, ป้ายไวนิล, หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, เจ้าจอมมารดาเที่ยง, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง

วันบูรพาจารย์, ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี, ทำบุญ, ทำบุญวันบูรพาจารย์, ผ้าไตร, ไตรจีวร, ป้าย, ป้ายไวนิล, หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, เจ้าจอมมารดาเที่ยง, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, กำหนดการ, กำหนดการงานวันบูรพาจารย์,