fbpx

หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช

วันบูรพาจารย์ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕

วันบูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม > …

วันบูรพาจารย์ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม (สวนป่าปฏิบัติธรรม) ณ วัดมัชฌันติการาม

>>>>>>ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 5 …

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม (สวนป่าปฏิบัติธรรม) ณ วัดมัชฌันติการาม Read More »