fbpx

วันบูรพาจารย์ ประจำปี 2564

วันบูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม
>>>ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรและเป็นไทยธรรมอุทิศ
…..ในพิธีบำเพ็ญอุทิศถวาย •พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช)อดีตเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม


•อดีตบูรพาจารย์
•เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔
•และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม

>>>วันที่เสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าภาพทุกท่านสามารถมาประเคนถวายได้ด้วยตนเองหรือส่งผู้แทนเข้าถวายแทนได้ทั้งสองรายการ

>>>โดยสามารถเป็นเจ้าภาพถวายได้ ตามรายการ ดังนี้ :

…..ผ้าไตรถวายพระสงฆ์ ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
…..ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
…..เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทางวัดจะจัดหาภัตตาหารถวายพระสงฆ์และแขกผู้มาร่วมงาน ดังนั้น จึงของดออกโรงทาน ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารได้ตามกำลังศรัทธา
…..ร่วมรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-19311-4 ชื่อบัญชี “วัดมัชฌันติการาม(ส่วนกลาง)”

….ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พระมหาบุญยอด สุเมโธ ๐๙๔-๐๐๔-๖๘๗๖
พระชาลี ปริชาโน ๐๘๙-๑๔๙-๘๓๑๐