fbpx

พระนิรันตรายจำลอง

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระนิรันตรายจำลอง วัดมัชฌันติการาม

รายละเอียดดังนี้ •ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เคลือบทองคำแท้ …

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระนิรันตรายจำลอง วัดมัชฌันติการาม Read More »

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

•••รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตต …

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม Read More »

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

•••ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป …

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร Read More »

บูชาพระนิรันตรายจำลอง ทองคำ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏ …

บูชาพระนิรันตรายจำลอง ทองคำ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง (ตัวอย่างจริง) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา …

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง (ตัวอย่างจริง) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »