fbpx

ป้าย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

••• ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในว …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 Read More »

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) 5 ต.ค. 66

•••ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖ …

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) 5 ต.ค. 66 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

เพื่อสมบททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดมัช …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 Read More »

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี มรณกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, PH.D.) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม รูปที่ ๘

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี มรณกาล …

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี มรณกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, PH.D.) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม รูปที่ ๘ Read More »

ขอเชิญร่วมมุทิตา การทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค

วัดมัชฌันติการามและสำนักศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ส …

ขอเชิญร่วมมุทิตา การทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค Read More »