fbpx

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บวชเนกขัมมะบารมี ปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ให้นำผ้าห่มมาเอง ส่วนปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน หมอน,ที่นอน และมุ้งครอบ ทางวัดจัดเตรียมให้
-ให้นำเครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรคมาเอง
-ผู้พักค้างคืนสามารถรับกุญแจตู้เก็บของตามหมายเลขที่ลงทะเบียน

***สำหรับท่านที่ไม่พักค้างคืน สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติภาวนา ได้ทุกช่วงเวลาโดยไม่ต้องลงทะเบียน
พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาปฏิบัติสามารถนำมาจอดที่ลาน 1 หรือลานจอดรถของทางวัด

***ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876