fbpx

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปี พ.ศ. 2567

•••วัดมัชฌันติการามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ประจำปี พ.ศ. 2567
•••ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เพื่อนำปัจจัยบริจาคเข้า “กองทุนศาลา สวนป่าปฏิบัติธรรม” สำหรับไว้บำรุงเสนาสนะในโครงการสวนป่าปฏิบัติธรรม และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และความศรัทธาแห่งธรรมของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะเป็นสถานปฎิบัติธรรมของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดจนประชาชนในชุมชนแห่งนี้

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กําหนดการ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
•เวลา 10.00 น – ประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน พร้อมเพรียงกัน ณ ชั้น 2 ศาลาปฏิบัติธรรม
•เวลา 10.30 น – ประธานในพิธี จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 • พิธีกร นํากล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • ประธานในพิธี กล่าวนํา ถวายผ้าป่าสามัคคี มจพ.
 • ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่าสามัคคี
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงาน ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
 • พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
  •เวลา 11.00 น. – ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 • อุบาสก อุบาสิกา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยพร้อมเพรียงกัน
  การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(สวนป่าปฏิบัติธรรม)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26782-7
  ———————
  •••ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถาม และออกโรงทานได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 , พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310