fbpx
ศาลาสวนป่า
ปฏิบัติธรรมกลางกรุง​

ศาลาปฏิบัติธรรม

Forest Garden Pavilion Practicing Dhamma in the middle of the city.

กรกฎาคม 7, 2024

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567

Siridharo_webmaster

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา…

กรกฎาคม 7, 2024
เสาอโศก ประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดมัชฌันติการาม

– pillars of ashoka

•••ซึ่งทางวัดมัชฌันติการาม ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้สร้างวัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี ๒๔๑๗
•••ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. ที่ผ่านมา

อุโบสถ และเจดีย์

วัดมัชฌันติการาม  เป็นวัดราษฎร์ หน้าวัดติดกับคลองบางเขนใหม่โดยมีซอยวงศ์สว่าง 11 ผ่านเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามอยู่คนละฝั่งซอย เลขที่วัด 102 วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

มัชฌัน แปลว่า เที่ยง

History
sanctuary
personal history first abbot
adoptive parent

Other Experiences

community activities​
Green in the City
listen to sermon
เมษายน 21, 2024

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง

Siridharo_webmaster

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบสามเณรที่ท่องจบ และพระอาจารย์ผู้สอบอนุมัติให้…

เมษายน 21, 2024
เมษายน 14, 2024

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๑ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร

Siridharo_webmaster

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ – วัดตะโก | ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบสามเณรที่พระอาจารย์ผู้สอบอนุมัติ…

เมษายน 14, 2024
มีนาคม 21, 2024

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

Siridharo_webmaster

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรต…

มีนาคม 21, 2024

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วทอ.มจพ. 28 มิ.ย. 67

28 มิถุนายน 2567 พระมหาบุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ หลักธรรมกับการพ…

Read More

ขอเรียนเชิญ มาตรวจสุขภาพ…ฟรี!! กับโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเตรียมความพร้อ…

Read More
Find us on YouTube​

พระนิรันตราย ๖๐ ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว หล่อจากวัสดุทองเหลือง ปิดทับด้วยทองคำ
ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถ์ขวาช้อนบนพระหัตถ์ซ้ายเหนือพระเพลา