fbpx
โครงการ
สร้างสวนป่า
ปฏิบัติธรรมกลางกรุง​

ศาลาปฏิบัติธรรม

Project to build a garden of meditation in the middle of the city.

เสาอโศก ประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดมัชฌันติการาม

– pillars of ashoka

•••ซึ่งทางวัดมัชฌันติการาม ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้สร้างวัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี ๒๔๑๗
•••ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. ที่ผ่านมา

อุโบสถ และเจดีย์

วัดมัชฌันติการาม  เป็นวัดราษฎร์ หน้าวัดติดกับคลองบางเขนใหม่โดยมีซอยวงศ์สว่าง 11 ผ่านเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามอยู่คนละฝั่งซอย เลขที่วัด 102 วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561

มัชฌัน แปลว่า เที่ยง

History
sanctuary
personal history first abbot
adoptive parent

Other Experiences

community activities​
Green in the City
listen to sermon
พฤศจิกายน 29, 2023

ภาพสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566

Siridharo_webmaster

-พัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคน-พัฒนาคน คือ การพัฒนาสังคม-พัฒนาสังคม คือการพัฒนาประเทศ-พัฒนาประเทศ คือ…

พฤศจิกายน 29, 2023
พฤศจิกายน 21, 2023

คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)”

Siridharo_webmaster

ประมวลภาพคณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคาร ที่ 21 พฤศ…

พฤศจิกายน 21, 2023
พฤศจิกายน 20, 2023

อบรมปฏิบัตธรรม 20 พ.ย. 66

Siridharo_webmaster

ผู้ดื่มรสแห่งวิเวก รสแห่งความสงบ รสแห่งปีติอันเกิดแต่ธรรม ย่อมเป็นผู้ปราศจากความกระวนกระวายไม่มีบาป.…

พฤศจิกายน 20, 2023
พฤศจิกายน 20, 2023

การอบรมนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2566

Siridharo_webmaster

บรรยากาศ การอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบนักธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๘ พฤศจิกายน …

พฤศจิกายน 20, 2023

เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…

Read More

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ของนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

•••พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ของนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 …

Read More
Find us on YouTube​

พระนิรันตราย ๖๐ ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว หล่อจากวัสดุทองเหลือง ปิดทับด้วยทองคำ
ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถ์ขวาช้อนบนพระหัตถ์ซ้ายเหนือพระเพลา