fbpx

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวัดมัชฌันติการาม

โครงการบูรณะศาลาฌาปนสถาน (ศาลา 1) -ศาลาชื่นสกุล

สืบเนื่องมาจาก ศาลาฌาปนสถาน (ศาลา 1) ศาลาชื่นสกุล ได้ถู …

โครงการบูรณะศาลาฌาปนสถาน (ศาลา 1) -ศาลาชื่นสกุล Read More »

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) มาตรวจเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๖

****วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระพรหมวชิรากร ประธานคณะผู้ต …

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) มาตรวจเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ร่วมเจริญพระพุ …

เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Read More »

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกรางวัล “อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๖”

•••วัดมัชฌัติการาม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศ …

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกรางวัล “อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๖” Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษา มจพ. CIT จัดอบรมฟังธรรม ฝึกสมาธิ ณ ลานธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห …

ปฐมนิเทศนักศึกษา มจพ. CIT จัดอบรมฟังธรรม ฝึกสมาธิ ณ ลานธรรม Read More »

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ – สามเณร วัดมัชฌันติการาม 2 ก.ค. 66

ขออนุโมทนาบุญคณะญาติมิตร ของโยมภาณุ ภูมิศรีแก้ว ถวายการ …

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ – สามเณร วัดมัชฌันติการาม 2 ก.ค. 66 Read More »

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี นักศึกษา มจพ. 30 มิ.ย.66

•••เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น …

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี นักศึกษา มจพ. 30 มิ.ย.66 Read More »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสฉลอ …

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ Read More »

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 …

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ Read More »