fbpx

ปฐมนิเทศนักศึกษา มจพ. CIT จัดอบรมฟังธรรม ฝึกสมาธิ ณ ลานธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ CIT จัดอบรมฟังธรรม ฝึกสมาธิ ณ ลานธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณวัด ดูดฝุ่นพระอุโบสถ เปลี่ยนหลอดไฟศาลาการเปรียญ วัดมัชฌันติการาม ขออนุโมทนาบุญ กับคณาจารย์ นักศึกษา CIT ทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมทำดี สร้างความสัมพันธ์ และฝึกทำกิจกรรมร่วมกัน