fbpx

บวชเนกขัมมะบารมี ปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี ปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566- 2 สิงหาคม 2566
•••กำหนดการ•••
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
เวลา 17.30 น. ทำพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
วันที่ 2 สิงหาคม 2566
เวลา 06.00 น. ทำพิธีลาสิกขา
ลงทะเบียนเข้าบวชเนกขัมมะบารมี https://forms.gle/HMrfpSLxB5YzuVCQA (ปิดลงทะเบียนแล้ว)

ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876