fbpx

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสลากภัตพุ่ม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖