fbpx

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖

>>>ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖

#วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖