fbpx

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ – สามเณร วัดมัชฌันติการาม 2 ก.ค. 66

ขออนุโมทนาบุญคณะญาติมิตร ของโยมภาณุ ภูมิศรีแก้ว ถวายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร วัดมัชฌันติการาม วันนี้ 2 กรกฎาคา 2566 ขออำนวยให้เจ้าภาพจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป และขอผลบุญกุศล จงถึงดวงวิญญาณคุณภาณุ ภูมิศรีแก้ว ด้วยเทอญ.