fbpx

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวัดมัชฌันติการาม

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบ …

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง Read More »

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๑ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ – วัดตะโก | ภาคค่ำ เ …

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๑ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร Read More »

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ …

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ความก้าวหน้า การบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วันที่ 8 มีนาคม 2567

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะอาคารโรงเรียน …

ความก้าวหน้า การบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วันที่ 8 มีนาคม 2567 Read More »

ปลูกต้นบุนนาค ไม้มงคล ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม 8 มกราคม 2567

••••ขออนุโมทนาบุญกับ คุณศิริ-คุณอารีย์ กองสิทธิผล ได้มี …

ปลูกต้นบุนนาค ไม้มงคล ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม 8 มกราคม 2567 Read More »