fbpx

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวัดมัชฌันติการาม

การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุ …

การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๖๔ Read More »

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธั …

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565 Read More »

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เพื่อเป็นสา …

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม Read More »

คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ไล่โควิด

คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูต …

คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ไล่โควิด Read More »

มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารปันสุขให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบเครื่องจ่ …

มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารปันสุขให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) Read More »

เจ้าคณะเขตดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมวัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๓

เจ้าคณะเขตดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมวัดมัชฌันติการาม เนื่องใน …

เจ้าคณะเขตดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมวัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๓ Read More »

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคเช้า)

วัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศ …

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคเช้า) Read More »

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคบ่าย)

วัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศ …

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคบ่าย) Read More »