fbpx

เข้าพรรษา

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธั …

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565 Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

…..ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ณ ว …

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563

                                                      • …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563 Read More »