fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัดฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565