ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัดฟังธรรมและเวี …

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 Read More »