fbpx

ถวายผ้าอาบน้ำฝน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

…..ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563

                                                      • …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563 Read More »