fbpx

ถวายผ้าอาบน้ำฝน

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัดฟังธรรมและเวี …

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

…..ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563

                                                      • …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2563 Read More »