ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม

ปูชนียสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม

๑. อุโบสถ เป็นอุโบสถเก่าแก่  สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัด มาแล้วเสร็จและผูกพัทธสีมาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในปี พุทธศักราช ๒๔๑๘ รูปแบบอุโบสถเดิม ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ เป็นทรงปั้นหยา  แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะหลายครั้ง จึงมีรูปแบบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยมีความยาว ๒๒.๕๐ เมตร กว้าง ๙.๘๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันมีคลองบางเขนใหม่ เป็นทิศเบื้องหน้า หลังคามุงกระเบื้องโบราณ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันถือปูนมีตรีมูรติอยู่บนพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี ภายใต้มงกุฎครอบ มีฉัตร ๕ ชั้น ประดับทั้งสองข้าง มีรัศมีเปล่งประกายโดยรอบ ซึ่งใช้เป็นตราของวัดมัชฌันติการามปัจจุบัน

 

โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม\
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม

 

อ่านเพิ่มเติม “ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม”

ติดต่อวัด

วัดมัชฌันติการาม
เลขที่ ๑๐๒ ถนนวงศ์สว่าง ๑๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐
สำนักงานวัดฯ โทร./แฟกซ์ 02-587-6750,
ติดต่อนิมนต์พระโทร. 089-149-8310

Contact : Watmatchantikaram
Address : 102 Wongsawang 11 Rd. Bangsue Bangkok  10800
Tel./Fax. 02-587-6750
E-mail : watmatchan@outlook.com

แผนที่วัดมัชฌันติการาม

แผนที่วัดมัชฌันติการาม

แผนที่วัดมัชฌันติการาม

การเดินทางโดยรถเมล์ไปต่อเรือ : ให้ขึ้นรถฝั่งตรงข้ามวัด สาย 50, 179 ไปลงที่ท่าเรือพระราม 7

การเดินทางโดยรถเมล์ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง :  ให้ขึ้นรถฝั่งเดียวกับวัดไปลง ศูนย์สาธารณสุข 19 คือก่อนแยกวงศ์สว่าง

การเดินทางไปพระราม 9 หรือ ม.ราม :  ให้ขึ้นรถฝั่งเดียวกับวัด สาย 179

การเดินทางไปหมอชิต :  ให้ขึ้นรถฝั่งเดียวกับวัด สาย 49, 170

การเดินทางไปจังหวัดนนทบุรี : ให้ขึ้นรถฝั่งเดียวกับวัด สาย 18

เดินจากหน้าปากซอยวงศ์สว่าง 11 คือจากเซเว่น มาจนถึงวัดมัชฌันติการาม ประมาณ 350 เมตร

ประวัติวัดมัชฌันติการาม

ประวัติวัดมัชฌันติการาม

โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม

วัดมัชฌันติการาม  เป็นวัดราษฎร์ หน้าวัดติดกับคลองบางเขนใหม่โดยมีซอยวงศ์สว่าง 11 ผ่านเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามอยู่คนละฝั่งซอย เลขที่วัด 102 วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติวัดมัชฌันติการาม”