fbpx

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ท่าน้ำวัดมัชฌันติการาม
•••วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
— ทางวัดมีกระทงให้บูชา
*** ขอเชิญจิตอาสา ร่วมทำกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ ศาลาการเปรียญ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
•••ประวัติลอยกระทง สรุปสั้นๆ วันลอยกระทงมีความเป็นมาอย่างไร?

จุดเริ่มต้นและประวัติลอยกระทงไม่ได้มีหลักฐานระบุที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แต่เชื่อว่าการลอยกระทงไม่ได้มีแค่ในวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ยังปรากฏในหลายวัฒนธรรมแถบเอเชียที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะคติพุทธและพราหมณ์ที่ลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อสิ่งที่ให้ความเคารพนับถือ ที่มาและประวัติวันลอยกระทงสั้นๆ มีหลายตำนานด้วยกัน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
— ประวัติวันลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท
…ความเชื่อเกี่ยวกับการลอยกระทงเพื่อขอบูชาพระพุทธบาทมีหลายตำนานด้วยกัน บางส่วนเชื่อว่าเป็นการรอรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลังเสด็จไปโปรดพระมารดา บ้างก็ถือเป็นการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ ในขณะที่ชาวพุทธอีกจำนวนมาก ก็เชื่อว่าตำนานการลอยกระทงมีความเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ารับข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดานำมาถวาย หลังเสวยแล้ว ก็ทรงนำถาดทองมาลอยน้ำและตั้งสัตยาธิษฐานว่า หากในภายภาคหน้าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ำ ปรากฏว่าถาดทองลอยทวนน้ำจนกระทั่งพญานาคแห่งเมืองบาดาลเห็นเข้า จึงรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาและขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ ณ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อที่เหล่าพญานาคจะได้ขึ้นมาสักการะ ส่วนนางสุชาดาเมื่อทราบเรื่องนี้ จะนำถาดใส่เครื่องหอมและดอกไม้เพื่อนำมาสักการบูชารอยพระพุทธบาทเช่นเดียวกัน จึงกลายเป็นที่มาของการลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชาในทุกวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ประวัติวันลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าสูงสุดของพราหมณ์
ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะทำพิธีลอยโคมประทีปเพื่อบูชาพระอิศวร, พระนารายณ์ และพระพรหม ซึ่งต่อมาชาวพุทธได้นำมาปรับใช้ในการบูชาองค์ศาสดา แต่เปลี่ยนมาเป็นการลอยกระทงดอกบัวลอยไปตามสายน้ำเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทแทนนั่นเอง
— ประวัติวันลอยกระทง เพื่อรำลึกการปกป้องศาสนาของพญานาค
มีอีกหนึ่งความเชื่อประวัติลอยกระทงที่เล่ากันว่า พระเจ้าอโศกมหาราช มีพระราชประสงค์ในการสร้างเจดีย์ให้ครบ 84,000 องค์ ตามจำนวนพระไตรปิฎกที่มีจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ แต่ไม่สำเร็จเพราะมีมารมาขัดขวาง พระอุปคตมหาเถระ จึงไปขอให้พญานาคมาช่วยปราบมารเป็นผลสำเร็จ การลอยกระทงในคืนเดือนเพ็ญ จึงถือเป็นการรำลึกและบูชาพญานาคที่มาช่วยคุ้มครองพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประวัติลอยกระทงจะมีตำนานและเรื่องเล่าที่หลากหลาย อีกทั้งการลอยกระทงก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่อิทธิพลด้านความเชื่อต่างๆ ที่หลอมรวมกันจนกลายเป็น “วันลอยกระทง” ในปัจจุบัน ก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำนับตั้งแต่อดีต จวบจนถึงปัจจุบัน