fbpx

การอบรมนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2566

บรรยากาศ การอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบนักธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖