fbpx

อบรมปฏิบัตธรรม 20 พ.ย. 66

ผู้ดื่มรสแห่งวิเวก รสแห่งความสงบ รสแห่งปีติอันเกิดแต่ธรรม ย่อมเป็นผู้ปราศจากความกระวนกระวายไม่มีบาป.

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพระ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖