fbpx

โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ประมวลภาพการปลูกพรรณพฤกษา ถวายเป็นพุทธบูชา

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหาน …

ประมวลภาพการปลูกพรรณพฤกษา ถวายเป็นพุทธบูชา Read More »

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เพื่อเป็นสา …

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม Read More »

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

•••รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตต …

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม Read More »

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

•••ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป …

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับภูมิทัศน์สวนป่าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นรมณียสถาน โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับภูมิทัศน์สวนป่าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นรมณียสถาน โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้อง …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง Read More »

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75%

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ. ดร. สันชัย อินท …

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75% Read More »