fbpx

เกี่ยวกับวัด

About Watmatchantikaram

ไฟล์ E-book โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดมัชฌันติการาม

รายงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข – Kriangkrai …

ไฟล์ E-book โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดมัชฌันติการาม Read More »

พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม

#พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม >>วัน …

พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม Read More »

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับวัดมัชฌันติการาม

ทั้งสองสถาบันนั้นต่างมีที่มาแห่งนามสถาบันจากที่เดียวกัน …

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับวัดมัชฌันติการาม Read More »