fbpx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เพื่อนำปัจจัยบริจาคเข้า “กองทุนศาลาสวนป่าปฏิบัติธรรม” สำหรับไว้ใช้บำรุงเสนาสนะในโครงการสวนป่าปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่บัญชี 9077198522

ทอดผ้าป่า, วัดมัชฌันติการาม, มจพ., สวนป่าปฏิบัติธรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ทำบุญ, ทอดผ้าป่าสามัคคี, ผ้าป่า, ศาลาปฏิบัติธรรม,