ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ กรุงเทพฯ


กำหนดการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
– พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ถวายสักการะหน้าพระรูป
– เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
– เป็นเสร็จพิธี
#วัดมัชฌันติการาม #ศาลาปฏิบัติธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ถวายพระพรชัยมงคล, เจริญพระพุทธมนต์, วัดมัชฌันติการาม, ร.10,

      วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม