fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์-สวดพระอภิธรรม นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่ ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิง ที่อำเภอนากลางฯ

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์-สวดพระอภิธรรม นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่ ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิง ที่อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู และสวดโพชฌังคปริตร เพื่ออำนวยผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายให้มีสุขภาพดี
•••ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 18.00 น.
>>>ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
>>>ขอกราบอาราธนานิมนต์ พระเถรานุเถระ-พระภิกษุ-สามเณร และเจริญพรเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม