fbpx

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

•••มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ …. …

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้อง …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง Read More »

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75%

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ. ดร. สันชัย อินท …

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75% Read More »

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และบรรยากาศสวนป …

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564 Read More »

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” “การบูชาพระ …

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563 Read More »