fbpx

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 2564

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยมี บริษัท ศิริมิตร จำกัด เป็นประธานอุปถัมภ์
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(ส่วนกลาง)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-19311-4
•••สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310
****************
•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านทานบดีทั้งหลาย และครอบครัว ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ.
•••••••••••••••••••••••••••