fbpx

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ชัย – คุณนาย มยุรี วงษ์สามี เป็นประธานอุปถัมภ์