fbpx

พระอาจารย์วิชัย

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) 5 ต.ค. 66

•••ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖ …

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) 5 ต.ค. 66 Read More »

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม

••ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๗ วัสสา พระคร …

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม Read More »