fbpx

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) 5 ต.ค. 66

•••ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๘ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
••• วันพฤกัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
….กำหนดการ…
…เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีทักษิณานุปาทาน
…เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
…เวลา ๑๐.๓๐ น. สรงน้ำ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร
••• จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่

พระครูอุชชัยพุทธปริตร 087-9760789,
พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876,