fbpx

ประกาศ

ประกาศวัดมัชฌันติการาม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศวัดมัชฌันติการาม ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกัน …

ประกาศวัดมัชฌันติการาม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Read More »

ประกาศ เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ และวันอาทิตย์ 5 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ และวันอา …

ประกาศ เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ และวันอาทิตย์ 5 ก.ค. 63 เป็นต้นไป Read More »