fbpx

ประกาศวัดมัชฌันติการาม งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ และกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ