fbpx

ประกาศวัดมัชฌันติการาม “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙

ประกาศวัดมัชฌันติการาม "มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙, โคโรนา, โคโรน่า, วัดมัชฌันติการาม, ประกาศ, ประกาศวัดมัชฌันติการาม, covid 19, covid, coronavirus, coronavirus disease 19, covid-19, งดจัดกิจกรรม, งดจัดกิจกรรมภายในวัด, งดจัดกิจกรรมภายในวัดมัชฌันติการาม,