fbpx

ขอเชิญสร้างมหาบารมี ด้วยการถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสร้างมหาบารมีด้วยการถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖-วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรม<<<
-ทำบุญตักบาตร เถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ประมาณ ๖๐ รูป และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ
-ทำวัตรสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระธรรมทูต
-ฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน เวลา ๑๙.๐๐ น.
•วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระธรรมวชิรญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
•วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระสิริวรคุณ (หลวงปู่สุพจน์ ถิราจาโร )เจ้าอาวาสวัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
•วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
• วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระราชวชิรญาณโกศล (หลวงปู่บุญมี ธมฺมรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้าเต่า) จ.อุดรธานี
•วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
•วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา
•วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เมตตาแสดงธรรม โดย พระครูเกษมวรกิจ (หลวงปู่วิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
-เป็นเจ้าภาพบูชาพระธรรมเทศนา
•••ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 , พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310 และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(สวนป่าปฏิบัติธรรม)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26782-7
———————