ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์และวันพระ