fbpx

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระนาคปรก พระประธานวัดสิริจันทราวาส มลรัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา, เป็นเจ้าภาพ, เททอง, หล่อพระ , พระพุทธรูปปางนาคปรก, พระประธาน, วัดสิริจันทราวาส, มลรัฐมินิโซต้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดมัชฌันติการาม, เททองหล่อพระ, พระ, พระพุทธรูป, พระนาคปรก, ปางนาคปรก
โบว์ชัวร์ ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ปางนาคปรก

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา, เป็นเจ้าภาพ, เททอง, หล่อพระ , พระพุทธรูปปางนาคปรก, พระประธาน, วัดสิริจันทราวาส, มลรัฐมินิโซต้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดมัชฌันติการาม, เททองหล่อพระ, พระ, พระพุทธรูป, พระนาคปรก, ปางนาคปรก
รายนามเจ้าภาพ ร่วมเททองหล่อพระพุทธรูป ปางนาคปรก