fbpx

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างสวนป่า ศาลาปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างสวนป่า ศาลาปฏิบัติธรรม, สวนป่า, สร้างสวนป่า, ศาลา, ศาลาปฏิบัติธรรม, แบบแปลน, แบบแปลนสร้างสวนป่า, ทำบุญ, เป็นเจ้าภาพ, เจ้าภาพ, วัดมัชฌันติการาม, กุฏิสงฆ์, กุฏิ, กุฏิกรรมฐาน, อาคารปฏิบัติธรรม, อาคารที่พัก, อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม, ซื้อที่ดิน, ซื้อที่ดินถวายวัด, ผู้ใดให้ที่พักอาศัย, พระพุทธิสารโสภณ
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสวนป่า ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม