fbpx

ขอต้อนรับคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 18 ต.ค.66 เวลา 08.30 น.- 11.00 น. คณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
โดย
-พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต ประธานอนุกรรมการ ส่วนกลาง
-พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนันทาภรณ์ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี ประธานกรรมการ ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ประเมินผล วัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร