fbpx

คุณขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด เข้าเยี่ยมชมสวนป่าปฏิบัติธรรม

คุณขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด เข้าเยี่ยมชมสวนป่าปฏิบัติธรรม รมณียสถานกลางกรุงวัดมัชฌันติการาม และท่านมีศรัทธาที่จะลงประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรมของวัดมัชฌันติการาม ในหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสต่อไป