fbpx

ทีมงานสวนนงนุช เข้าตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแลสวน

คุณกัมพล ตันสัจจา(คุณโต้ง) เจ้าของสวนนงนุชพัทยา มีจิตศรัทธา มอบให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล ตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อให้เป็น รมณียสถานที่ร่มรื่น ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม