fbpx

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

ทอดผ้าป่า, ทอดผ้าป่าสามัคคี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี, มจพ., สร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, ทำบุญ, ทำบุญทอดผ้าป่า, ป้าย, ป้ายไวนิล, วัดมัชฌันติการาม