ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 13-14 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ, ตักบาตร, ตักบาตรเทโวโรหณะ, ทำบุญ, ทำบุญตักบาตร, บวชเนกขัมมะ, ฟังเทศน์, ฟังธรรม, บิณฑบาต, รับบาตร, ออกพรรษา, ป้าย, ป้ายไวนิล, วัดมัชฌันติการาม, พระภิกษุ, เทวดา,