ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562, เทศน์มหาชาติ, ฟังเทศน์, ฟังเทศน์มหาชาติ, มหาชาติ, ชาดก, ทำนองธรรมวัตร, คาถาพัน, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ป้าย, ป้ายไวนิล, เทศน์มหาชาติประจำปี 2562, ทำบุญ, เทศน์,