ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567 Read More »